FETHİYE ADALET KOMİSYONU SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
13.08.2021

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

 

         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceFethiye merkez ve mülhakat Ortaca adliyesi sözleşmeli personel alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

a) Zabıt Kâtibi unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Tercih Formu (EK-6)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

 


b) Mübaşir unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


 

İstenilen belgelerin, 31/08/2021 günü mesai bitimine kadar Fethiye Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemi (Z31) No’lu odaya bizzat teslim edilmesi veya 31/08/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acil Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

İlanen Duyurulur. 13/08/2021

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

 

 

Ek  :  

 1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2-Mal Bildirimi Formu,

 3-Eş Durumu dilekçesi

 4-Sağlıkla ilgili beyan

 5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 6-Tercih Formu Zabıt Katibi

 

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK İÇİN TIKLAYINIZ.

Adres

AKARCA MAHALLESİ. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO : 210 FETHİYE / MUĞLA

Telefon

0252 613 66 19 - 0252 613 66 20

Faks : 0252 613 71 43

E-Posta