TEMEL AMAÇ VE İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak; suç işlenmesini önleyerek kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak amacıyla kişilerin maddî ve manevî varlığının gelişimi önünde oluşabilecek pedagojik, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak için gerekli hizmet, program ve kaynakları hazırlamaktır.

VİZYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası ve ulusal mevzuatların çerçevesinde, temel ilkelerimiz olan insan onuruna saygı ve dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık ve çocuğun yüksek yararı doğrultusunda çağdaş, dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, sürekli kendini yenileyerek gelişen, etkili ve verimli bir denetimli serbestlik iklimi oluşturmaktır.

TEMEL İLKELERİMİZ

İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz. 

Gizlilik: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli, sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. 

Tarafsızlık: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır. 

Çocuğun yüksek yararı: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde görev alanlar; yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemler ayrı ayrı yapılır ve çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterilir.

Adres

AKARCA MAHALLESİ. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO : 210 FETHİYE / MUĞLA

Telefon

0252 613 66 19 - 0252 613 66 20

Faks : 0252 613 71 43

E-Posta